قابل توجه کلیه مهمانان و پژوهشگران محترم شب قبل از همایش در مهمانسرا واحد اسکان خواهند یافت . لازم به ذکر است مهمانسرا در محوطه سایت دانشگاه واقع گردیده است ، عزیزانی که تمایل به حضور در شب قبل از همایش در مهمانسرا را دارند آمادگی خود را به مسئول مهمانسرا جناب آقای جمال شریف آذر به شماره تلفن های ذکر شده اعلام نمایند .

 

 

مهمانسرا

08736250255