محورهای همایش

  • تکنولوژی های جدید سیستم های ابزار دقیق در تاسیسات
  • بازیافت انرژی هدررفته در سیستم های گرمایشی و سرمایشی
  • تولید همزمان برق، گرما و سرما در سیستم های تاسیساتی ساختمان
  • استفاده از فن آوری نانو و میکرو در سیستم های تاسیساتی ساختمان
  • استفاده از سیستم های نوین عایق صوتی و حرارتی در ساختمان
  • بهینه سازی انرژی در ساختمان
  • کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
  • مواد و مصالح جدید در تاسیسات
  • هوشمند سازی سیستم های تاسیساتی
  • طراحی ساختمان های سبز و معماری پایدار