از خداوند بزرگ سپاسگزاریم که فرصت و انگیزه برگزاری اولین همایش ملی داده کاوی را برای ایجاد و گسترش این دانش نوین در کشور به ما عطا نمود تا در شهر 2000 ساله سقز میزبان محققان و دانشجویان عزیز باشیم و در این مسیر سخت و پر فراز و نشیب، با نگاه به افق ‎ های روشن به هدفی بزرگ که دستاورد آن فراگیر شدن دانش داده ‎ کاوی به عنوان روش نوین و البته برتر حل مسئله در جای جای میهن عزیزمان می ‎ باشد نائل شویم

استفاده از داده کاوی به عنوان یک علم میان رشته ای ظهور پیدا کرده است و با استفاده از روش های در حال توسعه به بررسی انواع داده می پردازد. اهداف تحقیقات داده کاوی ، بهبود و دستیابی به درک عمیق تری از پدیده ها است که بر اساس جمع آوری و تحلیل داده ها بدست می آید. همچنین به بهره‌گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور کشف الگوها و روابط معتبری که تاکنون ناشناخته بوده‌اندمی پردازد.

از این روی ما در دانشگاه آزاد واحد سقز بی صبرانه مشتاق دریافت مقالات اساتید و دانشجویان رشته های مختلف هستیم تا آخرین دستاوردهای خود را برای استفاده سازمانها و نهاد مختلف دولتی و خصوصی در این گردهمایی بزرگ عرضه نمایند.پس وعده دیدار ما اولین کنفرانس داده کاوی در شهر زیبا و قدیمی سقز