درباره همایش

امروزه اهمّيت «توسعه پایدار» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏ ای آرمانی، بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه مي توان آن را از اولويت های دنيای امروز دانست، اولويتی كه بر اساس آن بسياری از محاسبات و معادلات جهانی شكل می گيرد. در راستای تحقق این اولویت مهم و اساسی در سطح منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در نظر دارد همایشی ملی با عنوان:" چالش ها و راهکارهای توسعه شهرستان سقز" برگزار نماید. شهرستان سقز به به دلیل موقعیت ویژه آن و قرار گرفتن در تلاقی و معبر منطقه شمال غربی کشور و داشتن مرز مشترک با کشور عراق تحولات تاریخی مختلفی به خود دیده است. تاریخ کهن این منطقه و زندگی اقوام و ادیان الهی مختلف در کنارهم، شرایط فرهنگی ویژه‌ای به چهره این شهرستان بخشیده است. با برخورداری از شرایط منحصر به فرد جغرافیایی و طبیعی این منطقه می تواند از نظر کشاورزی و صنایع وابسته توسعه فراوانی پیدا کند؛ امری که براساس برخی شاخص ها، آنچنان تکامل پیدا نکرده است که به نوبه خود نیازمند باز اندیشی و تامل است. در راستای نیل به این مهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در تلاش است با فراهم‌آوردن بستری علمی و فرهنگی چالش ها و راهکارهای توسعه شهرستان را در فضایی دانشگاهی و با نگرشی علمی، با حضور محققان و اندیشمندان مورد بررسی قرار دهد؛ لذا از تمامی صاحب نظران دعوت بعمل می آید، جهت ارایه مقالات و آخرین دستاوردهای علمی خود در این همایش شرکت نموده و گامی موثر در توسعه شهرستان سقز بردارند.

سخنرانان کلیدی

کمیته علمی

دکتر عبدالله محمودی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دکتری اقتصاد

دکتر عبدالله محمودی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
دکتری اقتصاد

دکتر خالد احمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر خالد احمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
دکتری اقتصاد

دکتر وفا مرسلی

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش

مهندسی عمران دکتری

دکتر وفا مرسلی

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش
دکتری مهندسی عمران

ضیاء الدین نعمانی

دبیر علمی و عضو هیأت علمی واحد سقز

دانشجوی دکتری - مهندسی معماری

ضیاء الدین نعمانی

دبیر علمی و عضو هیأت علمی واحد سقز
دانشجوی دکتری - مهندسی معماری

رضا قادربیگ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری - مهندسی معماری

رضا قادربیگ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری- مهندسی معماری

دکتر هادی جهانی راد

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتری - مهندسی برق

دکتر هادی جهانی راد

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
دکتری - مهندسی برق

دکتر محمد رزاقی

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتری -مهندسی برق

دکتر محمد رزاقی

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
دکتری- مهندسی برق

دکتر سلیمان احمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دکتری مدیریت

دکتر سلیمان احمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
دکتری مدیریت

دکتر اسماعیل قادری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری مدیریت

دکتر اسماعیل قادری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری مدیریت

دکتر حسن حسن زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری مدیریت

دکتر حسن حسن زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری مدیریت

محد باغبانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری مدیریت

محمد باغبانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری مدیریت

محمد وارعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری حسابداری

محمد وارعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حسابداری

احمد خاکساران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری حسابداری

احمد خاکساران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حسابداری

ابراهیم یوسفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری حسابداری

ابراهیم یوسفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حسابداری

دکتر حامد احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری مهندسی برق

دکتر حامد احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری مهندسی برق

هاشم امینی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

کارشناسی ارشد مهندسی برق

هاشم امینی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
کارشناسی ارشد مهندسی برق

آزاد عزیززاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری مهندسی برق

آزاد عزیززاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری مهندسی برق

دکتر بهاالدین رحمانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری علوم تربیتی

دکتر بهاالدین رحمانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری علوم تربیتی

دکتر رزگار محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری علوم تربیتی

دکتر رزگار محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری علوم تربیتی

دکتر فاروق یزدانستا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری علوم تربیتی

دکتر فاروق یزدانستا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری علوم تربیتی

دکتر علیرضا شریفی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز

دکتری حقوق

دکتر علیرضا شریفی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
دکتری حقوق

فرزاد فلاحی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری حقوق

فرزاد فلاحی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حقوق

دکتر آزاد فلاحی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری حقوق

دکتر آزاد فلاحی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری حقوق

آزاد رضایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری حقوق

آزاد رضایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حقوق

محمد رسول ابوالمحمدی

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری حقوق

محمد رسول ابوالمحمدی

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حقوق

مهران احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

مهران احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

کاوه نیک منش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

کاوه نیک منش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

سوران حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری تربیت بدنی

سوران حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری تربیت بدنیدکتر فتاح مرادی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری تربیت بدنی

دکتر فتاح مرادی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری تربیت بدنی

دکتر سامان پاشایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری تربیت بدنی

دکتر سامان پاشایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری تربیت بدنی

کمیته اجرایی

محمد وارعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری حسابداری

محمد وارعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری حسابداری

دکتر حامد احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتری مهندسی برق

دکتر حامد احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتری مهندسی برق

دکتر وفا مرسلی

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش

مهندسی عمران دکتری

دکتر وفا مرسلی

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش
دکتری مهندسی عمران

ضیاء الدین نعمانی

دبیر علمی و عضو هیأت علمی واحد سقز

دانشجوی دکتری - مهندسی معماری

ضیاء الدین نعمانی

دبیر علمی و عضو هیأت علمی واحد سقز
دانشجوی دکتری - مهندسی معماری

شهرام رشیدیان

مسئول امور دانشجویی

کارشناسی آموزش ابتدایی

شهرام رشیدیان

مسئول امور دانشجویی
کارشناسی آموزش ابتدایی

فرزاد کریمی

کارشناس شبکه و سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

فرزاد کریمی

کارشناس شبکه و سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

سوران محمدی

رئیس اداره پژوهش

کارشناس ارشد روانشناسی

سوران محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
رئیس اداره پژوهش

فاتح اسعدی

رئیس حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشجوی دکتری علوم تربیتی

فاتح اسعدی

رئیس حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشجوی دکتری علوم تربیتی

جمال شریف آذر

کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

کارشناسی ارشد روابط عمومی

جمال شریف آذر

کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
کارشناسی ارشد روابط عمومی

فرشته حاجی پور

رئیس امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

کارشناسی حسابداری

فرشته حاجی پور

رئیس امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
کارشناسی حسابداری

برنامه کنفرانس

محل برگزاری

کردستان-شهرستان سقز- شهرک دانشگاه - خ هفت تیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
سالن همایش دکتر محمد فاضلی

حامیان

ثبت نام

مقالات خود را به ایمیل همایش ارسال نمائید

cds@iausaghez.ac.ir

  • ایمیل همایش
  • cds@iausaghez.ac.ir
  • تلفن تماس دبیرخانه همایش
  • 08736250255

تماس با ما

دبیرخانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

کردستان- سقز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

08736250255