صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


 

طراحی و برنامه نویسی

فرزاد کریمی-کارشناس شبکه و سایت

farzadkarimi.28@gmail.com

 

 

سخنرانان کلیدی
نلم و نام خانوادگی
مقطع
رشته
سمت
سمت

نعمت­الله عزیزی

دکتری

علوم تربیتی

عضو کمیته علمی

استاد تمام -دانشگاه کردستان

حسین عبداللهی

دکتری

مدیریت آموزشی

عضو کمیته علمی

دانشیار -دانشگاه علامه طباطبایی