صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


 

طراحی و برنامه نویسی

فرزاد کریمی-کارشناس شبکه و سایت

farzadkarimi.28@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی
مقطع
رشته
سمت
مرتبه

مصطفی آشنا

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

مهندس محمود مسگری

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

مهندس رضائی

کارشناسی ارشد

 

عضو کمیته علمی

مربی