صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی

فرزاد کریمی-کارشناس شبکه و سایت

farzadkarimi.28@gmail.com

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

مصطفی آشنا

دکتری

مهندسی مکانیک

دبیر علمی همایش

استادیار

حسن توحیدی

دکتری

مهندسی مکانیک

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی

مربی

صباح حمیدی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

شیرکو فاروقی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

دانشیار

حسین نوری

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

مسعود ابراهیمی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

سیروان فرهادی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

جعفر غفوری

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

ژیاوه قریشی

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

فواد نوری

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

رزگار معماری

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

بهروز شیخی

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

حسن توحیدی

دکترا

مهندسی مکانیک

دبیر اجرایی

مربی

وفا مرسلی

دکترا

مهندسی عمران

معاون آموزشی و پژوهشی

استادیار

محمد وارعی

دانشجوی دکتری

حسابداری

معاون اداری مالی

مربی

فاتح اسعدی

دانشجوی دکتری

مدیریت آموزشی

مسئول حراست

-

فرزاد کریمی

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

امور رایانه

-

حسن کریمی

کارشناسی

حسابداری

کارشناس مالی

-

جمال شریف آذر

کارشناسی ارشد

روابط عمومی

روابط عمومی

-

سوران محمدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

مدیر پژوهش

-

دانشجویان عضو کمیته اجرایی

1- مهدی کیانی

12- ابراهیم حسنی

2- بهروز الماسی

13- احسان هوشمند

3- عرفان محمودی

14- کژال حسن پور

4- سینا برزویی

15- حصیبه قهرمانی

5- سینا حمزه

16- سمیه مرادی

6- پارسا محمدی

17- بهاره امین پور

7- فردین رحمانپور

8- آکو حسنی

9- میلاد قادری
10- میلاد شاکریان
11- همایون ناجدی