قابل توجه کلیه مهمانان و پژوهشگران محترم شب قبل از همایش در استادسرای واحد اسکان خواهند یافت . لازم به ذکر است استادسرا در محوطه سایت دانشگاه واقع گردیده است ، عزیزانی که تمایل به حضور در شب قبل از همایش در استادسرا را دارند آمادگی خود را به مسئول استادسرا جناب اقای عطا کریم آبادی به شماره تلفن های ذکر شده اعلام نمایند .

 

 

شمارهای تماش جهت رزرو استادسرا

08736247644