صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان كنفرانس
 سخنرانان کلیدی
ارکان کنفرانس
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با کنفرانس

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

سخنرانان کلیدی کنفرانس

سمت
نام و نام خانوادگی
سخنران کلیدی

دکتر منصور ضیائی فر ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي ، دکتری سازه، دانشگاه آلبرتا ، کانادا
مرتبه علمی : استاد یار

سخنران کلیدی
دکتر اصغر وطني اسكوئي :عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مرتبه علمی : دانشیار