صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان كنفرانس
 سخنرانان کلیدی
ارکان کنفرانس
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با کنفرانس

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

 

اعضاء کمیته علمی کنفرانس

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

نوع همکاری

محل خدمت

مرتبه علمي

هوشنگ دباغ

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه کردستان

استادیار

منصور ضیائی فر

دکتری

عضو هیأت علمی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

دانشیار

کامران نوبخت وکیلی

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه کردستان

استادیار

صدیق ثابتی

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

علیرضا وطنی اسکوئی

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه شهید رجائی

استاد

امیرجواد مرادلو

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه زنجان

دانشیار

آرش سیاری

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

استادیار

وفا مرسلی

دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

استادیار

هیوا نعمانی

دانشجوی دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

مربی

جهانگیر الیاسی

دانشجوی دکتری

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

بورسیه

کریم کوتاهی

کارشناسی ارشد

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

مربی

کامران ابوبکری

کارشناسی ارشد

عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

مربی

سوران اسمعیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

-

محسن محمدی

دانشجوی دکتری

مهندسی عمران کشاورزی

عضو کمیته علمی

-

فرزاد وفادار

دانشجوی دکتری

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

-

پویا مدنی پور

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

-

اسرین اخضری

کارشناسی ارشد

مهندسی معدن

عضو کمیته علمی

-

پرویز میری

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

عضو کمیته علمی

-

زاهد وکیلی

دانشجوی دکتری

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

-

 

اعضاء کمیته اجرایی
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت
وفا مرسلی دکترا مهندسی عمران دبیر اجرایی
محمد وارعی دانشجوی دکتری حسابداری معاون اداری مالی
فاتح اسعدی دانشجوی دکتری برنامه­ریزی و مدیریت آموزشی مسئول حراست
فرزاد کریمی کارشناسی ارشد مکاترونیک امور رایانه
فرزاد کریمی کارشناسی ارشد   طراحی سایت­ها
حسن کریمی کارشناسی حسابداری کارشناس مالی
سوران محمدی کارشناسی ارشد روانشناسی مدیر پژوهش
جمال شریف آذر کارشناسی ارشد روابط عمومی روابط عمومی