صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان كنفرانس
 سخنرانان کلیدی
ارکان کنفرانس
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با کنفرانس

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

سخنرانان کلیدی کنفرانس

سمت
نام و نام خانوادگی
رئیس کنفرانس

دکتر کیوان شافعی

دبیر علمی کنفرانس
دکتر هوشنک دباغ
دبیر اجرائی کنفرانس
دکتر وفا مرسلی