صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 برنامه کنفرانس
 کمیته ها
 فراخوان كنفرانس
 سخنرانان کلیدی
 آلبوم عکس
 حامیان
 ارتباط با کنفرانس
 

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

برنامه های کنفرانس

برنامه زمان بندی همایش ملی معماری در بستر فرهنگ 

روز چهار شنبه 17/12/90

ساعت 8 پذیرش

ساعت9 مراسم افتتاحیه

ساعت 9:30 سخنرانی ریاست واحد سقز(رییس همایش)

ساعت 9:45 گزارش دبیر اجرایی همایش

ساعت 10 ارائه مقالات بصورت سخنرانی پانل اول

 1. بررسی اقلیمی مفهوم زیبایی در معماری ایرانی دوره اسلامی ، حمیده قابل
 2. فرهنگ اسلامی وبازتاب در معماری ایرانی ، معصومه خامه
 3. نیروی انسانی و نقش آن در کیفیت معماری ، محمد رضا فرهاد نعیمی

ساعت 11 پذیرایی

ساعت 11:30 ارائه مقالات بصورت سخنرانی پانل دوم

 1. ریشه و گرایش های فکری غالب، قادر بایزیدی
 2. راه کار های فرهنگ اسلامی در مواجه با بحران زیست محیطی ، ساحل دژ پسند
 3. زیبا شناختی در معماری سنتی ایران ، ساهره مهرابیان

ساعت 12:45 ادای فریضه الهی نماز ظهر و صرف ناهار

ساعت14 بازدید از مسجد تاریخی دومناره سقز

ساعت 15 پانل اول بعد ازظهر ارائه مقالات بصورت سخنرانی

 1. تجلی امر قدسی از نظریه تا عمل در هنر ومعماری دوران اسلامی در ایران ، آذر صالح پناهی
 2. باز شناسی اندیشه ومفاهیم بنیادین معماری ایرانی با رویکرد فضاهای عارفانه ، شادی خسروی
 3. پالیمسیست به مثابه رویکردی در جهت احیای محمطه های تاریخی ، امید دژ دار

ساعت 16:30 پذیرایی

ساعت 17 پانل دوم بعد ازظهر ارائه مقالات بصورت سخنرانی

 1. نقش فرهنگ در اجزای معماری ایرانی ، مصطفی علی نژادیان
 2. مفهوم فرهنگ در معماری امروز ایران ، مرتضی اکبری ونه آباد
 3. هویت مفهومی مهجور از معماری امروز ایران ، بهرنگ دریایی لعل
 4. معمار ی و شهرسازی سنتی معمار ی و شهرسازی تعامل گر ، ا زینب مشهور

پایان برنامه در روز نخست همایش

ساعت 19 صرف شام

روز پنج شنبه 18/12/90

ساعت 8:30 ارائه مقالات بصورت سخنرانی پانل اول

 1. بررسی تا ثیر فلسفه مکتب اصفهان بر شکل گیری معماری مکتب اصفهان ، یزدان سلطانی
 2. بررسی عوامل ناکارآمدی معماری سنتی ایران در زندگی معاص ، ر مرتضی نیک فطرت
 3. تاثیر شخصیت های مهم سیاسی دوران سلجوقیان، خالد اقبال لله بلاغی
 4. جایگاه پایه ای محیطی و معماری پایدار در فضای سبزو منظر شهری ، رامین امیری و ناصح یوسفی
 5. تاثیر عوامل فرهنگی در شکل گیری فضا های معماری ایرانی ، فرناز ناصری

ساعت 11 پذیرایی

ساعت 11:30

سخنرانی ویژه آقای دکتر یوسف زمانی

ارائه مقالات بصورت سخنرانی پانل دوم

 1. تاثیر مدرنیسیم بر روند شهرسازی مناطق کوهستانی غرب ایران ( مهاباد)، محمد ربیعی و کامران علی زاده
 2. باز شناسی تاثیر مولفه های مذهب و سیاست در معماری ایران در سال های 1320 ، نریمان سبحانی و هادی ایمانی مهر
 3. شعر وشهر ، کیو مرث سیفی

ساعت 12:45 ادای فریضه الهی نماز ظهر و صرف ناهار

ساعت14 بازدید از حمام تاریخی حاج صالح سقز

ساعت 15 پانل اول بعد ازظهر ارائه مقالات بصورت سخنرانی

 1. نقش و حضور فضاهای فرهنگی در هویت شهری ، عاطفه فتح بقالی
 2. تایر پذیری ارزش های فرهنگی از معماری و شهر سازی ، مهنوش طالب زادگاه و امین رستمی
 3. میدان هویت فرهنگ ، امیر کدخدا محمدی
 4. چگونگی تجلی هنر اسلامی در خانه و مسجد ، علیا انوری

ساعت 16:30 پذیرایی

ساعت 17 پانل دوم بعد ازظهر ارائه مقالات بصورت سخنرانی

 1. چگونگی تجلی توحید در معماری مسلمانان ، شیما گمار
 2. فرهنگ مجازی ، تکثر گرایی فرهنگی ، شهر و معماری ، وحید حائری و سودابه قاسمی
 3. بازشناسی هویت شهری در سیمای شهری، ناصح یو سفی و باقی رحمن پور

ساعت 18:30 مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به مقالات برتر و تحویل گواهی ارائه مقالات به شرکت کنندگان در همایش

ساعت 19:30 صرف شام

پایان برنامه همایش