صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:مرکز کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

نام سخنران
سمت
مدرک تحصيلي
مرتبه علمی
محل کار
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
سخنران کلیدی
دکتری حقوق
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غفور خوئینی
سخنران کلیدی
دکتری حقوق
دانشیار
دانشگاه خوارزمی تهران