صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:مرکز کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

 

کمیته علمی همایش

 

نام    و نام خانوادگی

سمت در همایش

درجه علمی و آدرس دانشگاهی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی (سخنران)

دکتر محمد روشن

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غفور خوئینی

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران (سخنران)

دکتر امیر وطنی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر علی انصاری

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر محمدرضا ویژه

کمیته علمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر حسن سواری

کمیته علمی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر مهدی حاتمی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر شهرام محمدی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر احمد رمضانی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علیرضا مظلوم

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

دکتر کمال قبادی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دکتر احمد فلاحی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر انور احمدی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر طیبه بیژنی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

صدیق رحمانی

کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر اکرم تاجیک

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

دکتر سید ابراهیم حسینی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه    آزاد اسلامی واحد بوکان

دکتر سیمین اسدزاده

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر وحید معین

کمیته علمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر علیرضا شریفی

کمیته علمی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز سقز

دکتر فردین خرازی

کمیته علمی

دبیر عالی هیات نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

دکتر حسن بابایی

کمیته علمی

معاونت طرح و برنامه قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان کردستان

دکتر امید رشیدی

کمیته علمی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان

دکتر ناصر سرگران

کمیته علمی

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

سعدی مرادی

کمیته علمی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

محمد رسول ابوالمحمدی

فرزاد فلاحی

کمیته علمی

کمیته علمی

دانشجوی دکتری فقه و حقوق شافعی و مدرس دانشگاه

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

آزاد رضایی

کمیته علمی

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتر آزاد فلاحی

کمیته علمی

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

 

کمیته اجرایی همایش

 

نام    و نام خانوادگی

سمت در همایش

درجه علمی و آدرس دانشگاهی

دکتر آزاد فلاحی

دبیر علمی

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

آزاد رضایی

کمیته داوری

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

فرازد فلاحی

کمیته داوری

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دکتر اکرم تاجیک

کمیته داوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

دکتر سید ابراهیم حسینی

کمیته داوری

استادیار دانشگاه    آزاد اسلامی واحد بوکان

دکتر سیمین اسدزاده

کمیته داوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر وحید معین

کمیته داوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر علیرضا شریفی

کمیته داوری

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز سقز

دکتر ناصر سرگران

کمیته داوری

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

پژمان ژیان

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سیروس ضرغامی

کمیته داوری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندر عباس

عرفان عمرانی

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

سعدی مرادی

کمیته داوری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

محمدرسول ابوالمحمدی

کمیته داوری

دانشجوی دکتری فقه و حقوق شافعی