صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

سخنرانان کلیدی همایش

سمت
نام و نام خانوادگی
سخنران کلیدی

دکتر ایرج نوروش :عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرتبه علمی :استاد

سخنران کلیدی
دکتر بهروز شاهمرادی :عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور