صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

 

اعضاء کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

نوع همکاری

محل خدمت

 

دکتر ایرج نوروش

دکتری

عضو هیأت علمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

دکتر بهروز شاهمرادی

دکتری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  

دکتر اسمعیل قادری

دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

دکتر حسن حسن زاده

دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای ابراهیم یوسفی

دانشجوی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای محمد وارعی

دانشجوی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای احمد خاکساران

دانشجوی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای ناصر رحیم پور

دانشجوی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای محمد باغبانی

دانشجوی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای وفا قادری

دانشجوی دکتری مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  

آقای سلام عبدالله زاده

دانشجوی دکتری حسابرس دیوان محاسبات کل کشور  

 

 

اعضاء کمیته اجرایی همایش
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت
دکتر وفا مرسلی دکترا مهندسی عمران (معاون پژوهش و فناوری)
ابراهیم یوسفی دانشجوی دکتری حسابداری (دبیر اجرائی)
محمد وارعی دانشجوی دکتری حسابداری معاون اداری و مالی
فاتح اسعدی دانشجوی دکتری برنامه­ریزی و مدیریت آموزشی مسئول حراست
حامد احمدی دکتری مهندسی برق معاون دانشجویی و فرهنگی
محمد نژاد محمدی نیا کارشناسی ارشد جغرافیا رئیس حوزه اداری
کورش مولایی کارشناسی ارشد فلسفه کارشناس پژوهش و فناوری
فرزاد کریمی کارشناسی ارشد مکاترونیک امور رایانه
حسن کریمی کارشناسی حسابداری کارشناس مالی
سوران محمدی کارشناسی ارشد روانشناسی مدیر پژوهش
جمال شریف آذر کارشناسی ارشد روابط عمومی روابط عمومی
خالد رحیمیان لیسانس آموزش ابتدائی کارشناس صندوق رفاه
جمیله کریمان فوق دیپلم حسابداری دبیرخانه-گرافیست
محسن رضاپور دیپلم عضو کمیته اجرائی متصدی امور بانکی

 

دانشجویان
سروش رستم پور
کامیار خوش قشلاقی
شاهو فرجی
فواد امیری
محمد شیرمحمدی
معین احمدی
فریدون لطفی
هما ملک پور
شیرین رضای
نسیم امین نژاد
الهام حسنی