صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان كنفرانس
 سخنرانان کلیدی
 آلبوم عکس
 حامیان
 ارتباط با کنفرانس
 

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

رئیس همایش:

دکتر شهباز محسنی(رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز)

دبیر علمی همایش:

مهندس امجد عثمانی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز)

دبیر اجرایی همایش:

مهندس آزاد شجاعی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز)

سخنرانان همایش:

دکتر حسن بیورانی (عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان)

دکتر هادی ویسی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)