صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان كنفرانس
 سخنرانان کلیدی
 آلبوم عکس
 حامیان
 ارتباط با کنفرانس
 

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

کمیته علمی

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

1

حمید حسن پور

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استاد تمام

2

ابوالفضل طرقي حقيقت

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

3

حسن بیورانی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

دانشیار

4

علی غفاری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

5

امیر مسعود بیدگلی

مهندسی کامپسوتر

عضو کمیته علمی

دانشیار

6

فردین اخلاقیان

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

7

علیرضا عبداله پوری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

8

محمد فتحی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

استادیار

9

رضا محمدخانی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

استادیار

10

احمد حبیبی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

11

وهاب اميني­‌آذر

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

استادیار

12

پرهام مرادی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

13

شهرام بابایی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

14

هادی ویسی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار

15

آزاد شجاعی

نرم افزار

عضو کمیته علمی

مربی

16

میلاد دلیران

نرم افزار

عضو کمیته علمی

مربی

17

فرزاد مرادی

نرم افزار

عضو کمیته علمی

مربی

18

امجد عثمانی

مهندسی فناوری اطلاعات

دبیر علمی

مربی

19

سید مهدی جامعی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

20

کیهان خامفروش

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

21

سید امیر شیخ احمدی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

22

مهدی علی آقا

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

مربی

23

حامد احمدی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

مربی

24

لقمان سامانی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

مربی

25

عبدالباقی قادرزاده

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

26

فرزاد مرادی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

27

آزاد نوری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

28

ادریس خضری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

29

رسول    رسولی

ریاضی

عضو کمیته علمی

مربی

30

سلیمان کدخدا محمدی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

مربی

31

صلاح    رستمی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

32

سامان فروزنده

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

33

هاشم امینی

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

مربی

34

شیرین خضری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

35

فرزاد کریمی

مکاترونیک

عضو کمیته علمی

مربی

36

هیمن یونسی راد

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

مربی

37

محمد مرادی

مهندسی IT

عضو کمیته علمی

مربی

38

صدیقه خواجوی

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

39

محمد تریک

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

مربی

کمیته اجرایی
محمد وارعي
كميته اجرایی همايش
معاون اداري مالي
دكتر اسماعيل قادري
کمیته اجرایی همایش
معاون آموزشي و دانشجويي
دكتر محمد سالار ترخاني
دبير اجرايي همایش
مسئول پژوهش
مهندس کورش مولایی
كميته اجرايي همايش
كارشناس كامپيوتر
جمال شريف آذر
كميته اجرايي همايش
دبیر خانه همایش
سوران محمدي
كميته اجرايي همايش
روابط عمومي
مهندس فرزاد کریمی
كميته اجرايي همايش
كارشناس كامپيوتر
جمیله کریمان
كميته اجرايي همايش
کارشناس مالی
مهندس هادی ورمزیار
كميته اجرايي همايش
کارشناس عمران
حسن کریمی کانی
كميته اجرايي همايش
کارشناس مالی
صلاح فتحی
كميته اجرايي همايش
مسئول استادسرا
اسماعیل اسدی
كميته اجرايي همايش
مسئول دفتر ریاست
فریدون آقایی
كميته اجرايي همايش
دبیرخانه همایش