صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:مرکز کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

نام سخنران
سمت
مدرک تحصيلي
سمت
محل کار
دکتر دارا رحمتي
سخنران کلیدی
فوق دکترای کامپيوتر
عضو هيات علمي- استاديار پژوهشي
تهران- پژوهشگاه دانش هاي بنيادي ( IPM )- پژوهشکده علوم کامپيوت
دکتر محمد ناصح حسن زاده
سخنران کلیدی
دکتری مهندسی برق- قدرت
عضو هيات علمي
زنجان-ابهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر