صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:مرکز کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

 

کمیته علمی همایش

 

نام و نام خانوادگي ميزان تحصيلات رشته تحصيلي سمت علمي و اجرايي مرتبه علمي
گوران حسنی فر دکترا برق دبیر کمیته علمی استادیار
حسن بیورانی دکترا برق عضوکمیته علمی استاد
حبیب الله میرزایی دکترا برق عضوکمیته علمی استادیار
جمال مشتاق دکترا برق عضوکمیته علمی دانشیار
محمد فتحی دکترا برق عضوکمیته علمی دانشیار
رضا محمدخانی دکترا برق عضوکمیته علمی استادیار
قباد شفیعی دکترا برق عضوکمیته علمی استادیار
عبدالله محمودی دکترا برق عضوکمیته علمی استادیار
سمیه مالمیر دکترا فیزیک عضوکمیته علمی استادیار
حامد احمدی دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
آزاد عزیززاده دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
هاشم حاجی محمد امینی دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
لقمان سامانی دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
فرشید حبیبی دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
ایوب احمدزاده دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
هیمن یونسی راد دانشجوی دکترا برق عضوکمیته علمی مربی
امجد عثمانی دانشجوی دکترا کامپیوتر عضوکمیته علمی مربی
آزاد شجاعی دانشجوی دکترا کامپیوتر عضوکمیته علمی مربی
میلاد دلیران دانشجوی دکترا کامپیوتر عضوکمیته علمی مربی
افشین نیک پی کارشناسی ارشد برق عضوکمیته علمی مربی
علاء محمدلاوی کارشناسی ارشد برق عضوکمیته علمی مربی
آرام مظهر کارشناسی ارشد برق عضوکمیته علمی مربی
صالح احمدی چپدره کارشناسی ارشد برق عضوکمیته علمی مربی
فرزاد وزمانی کارشناسی ارشد فیزیک عضوکمیته علمی مربی

 

اعضا کمیته اجرایی همایش
نام و نام خانوادگي
سمت
آزاد عزیززاده
دبیر اجرایی همایش
وفا مرسلی
عضو کمیته اجرایی
محمد وارعی
عضو کمیته اجرایی
حامد احمدی
عضو کمیته اجرایی
هاشم حاجی محمدامینی
عضو کمیته اجرایی
فاتح اسعدی
عضو کمیته اجرایی
کورش مولایی
عضو کمیته اجرایی
فرزاد کریمی
عضو کمیته اجرایی
خالد رحیمیان
عضو کمیته اجرایی
سوران محمدی
عضو کمیته اجرایی
جمال شریف آذر
عضو کمیته اجرایی
محمدنژاد محمدی نیا
عضو کمیته اجرایی
علی رمضانیان
عضو کمیته اجرایی
جمیله کریمان
عضو کمیته اجرایی
عارف جهانگیری
عضو کمیته اجرایی
شهرام رشیدیان
عضو کمیته اجرایی
مهدی کیانی
عضو کمیته اجرایی
همایون ناجدی
عضو کمیته اجرایی
رزگار واحدی
عضو کمیته اجرایی
ابراهیم عبداللهی
عضو کمیته اجرایی
حمید صحت
عضو کمیته اجرایی
کژال حسن پور
عضو کمیته اجرایی
اسرا صالحپور
عضو کمیته اجرایی