صفحه اصلی
 جستجو در مقالات
 کمیته ها
 فراخوان همایش
 سخنرانان کلیدی
ارکان همایش
 آلبوم عکس
حامیان
 ارتباط با همایش

دریافت Acrobat Reader


طراحی و برنامه نویسی:مرکز کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

info@iausaghez.ac.ir

ارکان همایش

 

سمت
نام و نام خانوادگی
رئیس همایش

دکتر کیوان شافعی

دبیر علمی همایش
دکتر گوران حسنی فرد
دبیر اجرائی همایش
مهندس آزاد عزیز زاده