سخنرانان کلیدی همایش

 

 

 
نام و نام خانوادگی
مقطع
رشته تحصیلی
سمت
فارغ التحصیل
مرتبه علمی

عباس قنبری نیاکی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی- بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

دانشگاه مونترال کانادا

استاد

سجاد احمدی زاد

دکتری

فیزیولوژی ورزشی_ قلب و عروق

عضو کمیته علمی

دانشگاه جان مورس انگلستان

استاد