به وب سايت همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز خوش آمديد
جهت مشاهده جزئیات همایش بر روی پوستر همایش کلیک نمائید

 

همایش های برگزار شده و در حال برگزاری
ثبت نام در همایش
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
ثبت نام در همایش
وضعیت
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
در حال برگزاری

سی دی همایش
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
ثبت نام در همایش
وضعیت
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
مشاهده
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
سی دی همایش
وضعیت
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
     
           
سی دی همایش
وضعیت
           
برگزار شده